Zsófia Nagy's research while affiliated with Eötvös Loránd University and other places

Publications (3)

Article
Full-text available
Our aim in this article is to show the stance on solidarity present in a hybrid regime. Taking Hungary as an example, we give individual-level explanations for attitudes towards solidarity and inclusion/exclusion in times when populist parties are in power. By creating typical solidarity groups, we explain who belongs to different solidarity cluste...
Article
The aim of this paper is to map and contrast recent developments in attitudes towards different types of solidarity in Austria and Hungary. The context of the paper is that the economic and the so-called 'refugee' crisis and its social and political consequences have fundamentally affected European attitudes towards solidarity. Such times of crisis...

Citations

... In this regard, populist parties' success may have consequences at the individual level, as citizens might attach more importance to certain issues. However, the findings are controversial and provide a mixed picture (Dunn and Singh 2011;Semyonov et al. 2006; Sprague-Jones 2011): while some conclude that successful right-wing or exclusionary populist parties can undermine support for multiculturalism (Bohman 2011) or even the institutions of liberal democracies, thus fostering social and political polarization (Bartha et al. 2020;Grajczjár et al. 2022, in this special issue), others find these parties have no effects on tolerance. A more extensive study, based on European Social Survey (ESS) data , shows that exclusionary populist parties have not determined anti-immigration attitudes in Europe (Bohman and Hjerm 2016). ...
... A következő szint, a mezoszolidaritás kifejeződhet a munkahelyi kapcsolatokban, az érdekképviseleti szervezetek vagy akár a civil szervezetek munkájában, míg az efölött álló makroszolidaritás a kollektív egymásrautaltság, a bizalom és a segítségnyújtás szintje (Beecher 1986, Stjernø 2005, amelynek célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. A makroszolidaritás kiterjed a jóléti állam újraelosztási rendszerének működésére, a különböző régiók felzárkóztatására, de migrációs és menekültkérdésekkel kapcsolatos intézkedések területére is (Grajczjár et al. 2019), és túlmutat a nemzeti, etnikai, vallási határokon. ...