Yılmaz Volkan's research while affiliated with Kafkas University and other places

Publications (3)

Article
Full-text available
Papilloma and fibropapilloma cases are quite common in cattle breeding, which cause economic losses due to decrease in the production of milk, meat, and also impair the quality of hide. In this study, we aimed to determine viral etiology and investigate p53 expression levels with immunohistochemical methods from a total of 30 cases. The study mater...
Article
Full-text available
Aim: The aim of this study was to determine opinions of different profession working people related men nurse. Methods: The universe of the study was identified as 304 people from employed academics in Ahi Evran University center campus (187), teachers in Kırşehir Cumhuriyet Primary School (107), and police officers in Kırşehir Ahi Police Station a...
Article
ANKARA Ankara'nın Adı Ankara kentinin eski çağlardaki adı üzerine araştırmacılar tarafından çeşitli tezler ileri sürülmüştür. Hitit belgelerinde yer alan kent ve yöre adları arasındaki Ankuruwa ile Ankuwa"nın, Ankara kentinin Hitit dönemindeki adına ilişkin bir veri niteliği taşıdığı tartışmalı bir konudur. Bu adlar, bir Anka kök sözcüğünden türeti...