Wouter Delforterie's scientific contributions

Publications (3)

Article
Full-text available
Vakblad Natuur Bos Landschap - September 2016- Kaalkap is een efficiënte oogst- en verjongingsmethode voor bos. Door de grootschaligheid van de methode kunnen dure houtoogstmachines kostenefficiënt werken en is de planning en begeleiding van de oogst overzichtelijk. Het is echter de vraag of kaalkap als verjongingsmethode leidt tot mooier, producti...
Article
Full-text available
Vakblad Natuur Bos Landschap - September 2016 - Boomsgewijs bosbeheer is een manier van bosbeheer waar maatregelen steeds op de individuele boom gericht zijn. In plaats van vlaktegewijze kap worden individuele bomen geoogst en blijft het kronendak dus grotendeels gesloten. Zo blijft het bosklimaat behouden en kan het bos en de bodem doorontwikkelen...