W. James's scientific contributions

Citations

... Psikoloji zihinsel hayatın olgularını ve şartlarını inceleyen bilim olarak tanımlamaktadır (James, 1890). Psikoloji bilimi, başlarda çaresizlik, başarısızlık ve tükenmişlik gibi birey davranışlarının sorun odaklı yönlerini araştırırken, pozitif psikoloji hareketi ile bireyin güçlü yönlerine ve iyilik haline (wellness) önem veren yaklaşımlara bırakmıştır (Caprara ve Cervore, 2003). ...