W. Dierckxsens's scientific contributions

Citations

... Jedinci s nízkym vzdelaním sú vo všeobecnosti náchylnejší na prežívanie zamestnaneckej neistoty (Naswäll a De Witte, 2003; Munoz de Bustillo a de Pedreza, 2010; Ito a Brotheridge, 2007;Kirves et al., 2011). Jedinci, ktorých možno označiť, ako profesionálov majú väčšiu šancu sa zamestnať, pociťujú vyššiu zamestnaneckú istotu, pracovnú stabilitu a majú vyšší príjem (Dierckxsens, 2009). ...