Vladimír's scientific contributions

Citations

... V prípade HCl nejde napríklad o hydrid chlórny, ale o chlorid vodíka, chlorovodík, keďže chlór je elektronegatívnou zložkou molekuly. Písmená s (solidus), l (liquidus), g (gaseus) a aq (aqua) sa využívajú na označenie stavu látok, napríklad HCl(l), HCl (g) a HCl(aq) 10 . ...