Trávníček's scientific contributions

Publications (19)

Article
4., přeprac. a dopl. vyd., ve Slovan. nakl. 1. přeprac. a dopln. vyd. 50750 výt. Přehl. znamének, zkr., pramenů, nových hesel, doplňků v tištěných heslech a opr. Základní dílo, obsahující slov. zásobu dnešní češtiny mluvené a psané, hovorové a umělecké, jakož i výběr slov starších, objevujících se u našich klasiků nebo u autorů dnešních. Ze slov ci...

Citations

... Během 60. let už se ale setkáváme s detailními popisy fází buněčného dělení, deoxyribonukleové kyseliny a její stavby, zaváděním pojmů chromozom, mutace a dalších. Ve všech známých případech se ale jednalo o tituly pro střední školy (ISCED 3) (Jeník et al., 1967;Trávníček & Janda, 1965). ...
... Le second phénomène, traité dans le Chapitre 7, concerne les emplois du démonstratif adnominal tchèque que nous avons fait le choix d'appeler « émotionnels », en empruntant ce terme à Mathesius (1926). En fonction des auteurs des deux traditions, ces emplois sont aussi appelés « secondaires » (Adamec, 1983 ;Štícha, 1999), « expressifs » (Štícha, 1999), « affectifs » (Kleiber, 1991 ;Trávníček, 1951 ;Voráč, 1946), « de familiarité/distanciation » (Kleiber, 1991), etc. Dans tous les cas, ils sont censés occuper la « périphérie du système du démonstratif » 10 introduire dans le discours des noms dont le référent est parfaitement identifiable pour les personnes de l'interlocution. C'est typiquement le cas des noms à référent unique (unica), des noms à référent générique et des noms propres 11 . ...
... Trávníček mluvil o své publikaci Správná česká výslovnost, kterou vydalo Zemské divadlo v Brně. Na rozdíl od čistě jazykovědně zaměřené publikace(TRÁVNÍČEK 1935) se v přednášce zabýval problematikou jevištní češtiny a její výslovnosti z hlediska funkčnosti a charakterizace postavy. Trávníček se také zmínil o výslovnosti ve filmu a rozhlase, otázkách normování výslovnosti a jejího systematického výzkumu právě v oblastech divadla, filmu a rozhlasu. ...
... It should be noted, however, that the Slavic form rusyns'kyj as employed by the advocates of standard Rusyn, in particular in Transcarpathia, is not a local form, but a mere calque from the Czech rusinský (jazyk), cf. rusin = Maloros (Trávníček 1952Trávníček , 1352), cf. also rusnac'kyj 'rutén, ruszin' (Csopei 1883, 353; Nimčuk 2013, 4–9). 6 Shevelov (1966Shevelov ( , also 1989) consistently defended the idea of a multidialectal foundation of standard Ukrainian. ...