Thomas F. Tracy Jr's scientific contributions

Publications (117)

Citations

... Bochdalek hernisi, Morgagni hernisine göre 20 kat daha fazla gözlenir. Geç dönem ya da erişkin dönemde karşımıza çıktığındaki semptomlar, solunum ve gastrointestinal nonspesifik semptomlarla karıştığından genellikle geç tanı alırlar (4). ...