T. Gerlach's research while affiliated with University of Veterinary Medicine Hannover and other places

Publications (2)

Article
Objective: Description of an intoxication with Clostridium botulinum. Material and methods: Case report of a five-year-old female Golden Retriever. The diagnosis was based on evidence of toxin in carcasses of fattened roosters wich were licked by the dog. Results: Within 24 hours the dog developed a flaccid paralysis of all four limbs. After three...
Article
Zusammenfassung Gegenstand und Ziel: Beschreibung einer Intoxikation mit Clostridium botulinum. Material und Methode: Fallbericht einer fünfjährigen Golden-Retriever-Hündin. Die Diagnose erfolgte durch den Toxinnachweis in verendeten Hähnchenkadavern, an denen das Tier geleckt hatte. Ergebnisse: Die Hündin entwickelte innerhalb von 24 Stunden eine...

Citations

... GİRİŞ otulismus, nöro toksin (A, B, Cα, Cβ, D, E, F ve G) üreten Clostridium botulinium tarafından oluşturulan (1,2) ve botulismus toksini içeren gıda, içme suyu ya da kadavraların tarafından kontamine edilen yemlerin alınması sonucunda, tüm memeliler, kuşlar ve balıkların etkilendiği bir intoksikasyondur (3)(4)(5). Sığırlarda genellikle Tip C ve D, ender olarak da Tip B toksinlerinin alınmasıyla toksikasyon oluşmaktadır (5)(6)(7)(8). İçerisinde toksin oluşmuş tavuk artıklarının yem olarak kullanılmasının da bir enfeksiyon kaynağı olabileceği bildirilmiştir (8). ...