Slavica Golubović's research while affiliated with Univerzitet u Svrljigu and other places

Publications (9)

Article
Full-text available
Истраживања разумевања и продукције синтаксичких јединица код деце са развојним језичким поремећајем указују на присуство различитих дефицита. С обзиром на недовољну истраженост синтаксичких способности код ове групе деце на срп- ском говорном подручју, циљ истраживања је утврђивање карактеристика синтаксичке свесности код деце са развојним језички...
Article
Full-text available
The aim of this research is to determine the characteristics of storytelling in preschool children. The study included 60 children, aged four, five and six years. The characteristics of the narration of a story on the macrolinguistic and microlinguistic plane were assessed by applying the Comic story task (Kostić, Vladisavljević & Popović, 1983). T...
Article
Full-text available
Phonological skills have been found to be strongly related to early reading and writing development. Accordingly, the aim of this study was to examine the extent to which the development of phonological awareness facilitates reading acquisition in students learning to read a transparent orthography. Our research included 689 primary school students...
Article
Full-text available
Introduction. According to the lexical restructuring model, the development of vocabulary initiates the development of phonological representations. Therefore, it can be predicted that children with developed vocabulary will possess very specific phonological representations of words. Aim. The aim of this research was to determine the significance...
Article
Full-text available
The research goal was to identify the characteristics of grammar comprehension abilities in preschool children and to investigate whether certain factors impact the level of acquisition of grammar knowledge among these children. The research was conducted on a sample of 102 children (56 boys and 46 girls), age 4-6. For the purpose of this research,...
Article
Full-text available
The aim of this study was to analyze the characteristics of reading and the orthographic level of handwriting in children with dysgraphic handwriting and children with typical development in the early grades of primary school. The research sample consisted of 94 children in the 3rd and 4th grades of primary school. The Handwriting Dysgraphia Assess...
Article
Full-text available
Cilj istraživanja je utvrđivanje nivoa razvijenosti elemenata fonološke svesnosti i uzajamnog odnosa tih elemenata kod dece tipičnog razvoja. Istraživanjem je obuhvaćeno 60-oro dece, oba pola (51.6% dečaka i 48.4% devojčica), uzrasta od šest (33.3%), sedam (38.3%) i osam (28.3%) godina. Za procenu fonološke svesnosti primenjen je revidirani FONT te...
Article
Full-text available
The development of the child's speech sound articulation ability and phonological awareness goes through different stages during the child's preschool years. The aim of our research was to determine the articulation abilities and phonological awareness level in children with typical development. Our sample comprised 195 children aged five to seven....

Citations

... Phonological awareness (PA) is considered one of the strongest emergent literacy predictors with a moderately strong correlation with word decoding (r = .40) (NELP, 2008) for nonautistic children (Blachman et al., 1999;Dynia et al., 2017), signifying that it is a necessary precursor essential to future Eve-Marie Quintin eve-marie.quintin@mcgill.ca 1 plays a prominent role in reading development (Catts, 1989;Catts et al., 1999;Kirby et al., 2003;Milankov et al., 2021;NELP, 2008;Torgesen et al., 1994), consistently finding that difficulties with PA are one of the most distinguishing features that characterize children with a developmental reading disability (also known as dyslexia) (Stanovich, 1988;Stone & Brady, 1995;Wagner & Torgesen, 1987). More recently, research showed that deficits in PA were present in around 73% of a sample of 279 children with a reading disability (Morris et al., 2012) and in 69% of a sample of 218 children with a language impairment (Justice et al., 2015). ...
... Способности које укључују манипулацију фонемама се развијају након осталих, стога није неуобичајено ниже постигнуће деце на овим задацима у односу на остале задатке у оквиру Теста фонолошке свесности у нашем истраживању. Добијени резултати су у складу и са истраживањем развоја фонолошке свесности у оквиру старијих узрасних група деце, где су аутори утврдили да и на узрасту од осам година задаци елиминације и супституције почетног фонема представљају најтежи тип задатака у односу на слоговну свесност, препознавање риме и задатке фонемске сегментације (Bruce, 1964;Golubović, Ječmenica, Subotić & Kobac, 2019). ...