Şii Hilali's scientific contributions

Publication (1)

Article
Full-text available
z Ortadoğu'da iki önemli mezhebin temsilcisi olarak Riyad ve Tahran; aralarındaki sorun ve anlaşmazlıkları kendi toprakları üzerinde değil, komşu ve bölge ülkelerde çözmeye çalışmaktadır. İran, bölgede Şii Hilali projesini gerçekleştirerek eski Fars İmparatorluğu'na özenmektedir. Suudi Arabistan-İran arasındaki anlaşmazlıklar Ortadoğu'nun güvenliği...