Seyyide Yıldırım's scientific contributions

Publication (1)

Article
ANKARA Ankara'nın Adı Ankara kentinin eski çağlardaki adı üzerine araştırmacılar tarafından çeşitli tezler ileri sürülmüştür. Hitit belgelerinde yer alan kent ve yöre adları arasındaki Ankuruwa ile Ankuwa"nın, Ankara kentinin Hitit dönemindeki adına ilişkin bir veri niteliği taşıdığı tartışmalı bir konudur. Bu adlar, bir Anka kök sözcüğünden türeti...