Şener Büyüköztürk's research while affiliated with Hasan Kalyoncu University and other places

Publications (31)

Book
Full-text available
Sosyal bilimler alanında lisans ve lisans üstü düzeylerde “bilimsel araştırma yöntemleri” ile ilgili pek çok ders okutulmaktadır. Anayasa'da, eğitimle ilgili yasalarda, öğretim programlarında ve yönetmeliklerde okullar ile öğretmenlerin öğretim dışında bir başka temel görevinin araştırma olduğunun vurgulanmasına rağmen, eğitim fakültelerinin yenide...
Article
Full-text available
This study aiming to determine whether there is a relationship between social skills and problem solving skills of students in Primary Education Department of the Faculty of Education and reveal the differences between departments is a descriptive study done with the relational screening model. A total of 246 prospective teachers who were studying...
Article
Full-text available
The aim of this study was to explain of destination choices based upon recreational opportunities through intrinsic and extrinsic travel motivations. 700 students constitute the sample group from the universities of the city of Ankara. The data collection tool “Scale of Recreational Activities in Destination Choices” (SRADC), “Scale of Intrinsic Tr...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müşteri kurum olduğu, Gazi Üniversitesi’nin yürütücülüğünde TÜBİTAK destekli “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi-OSBEP” kapsamında, okul öncesi 36 ay-60 ay ve üzeri yaş grubu çocuklar için oluşturulan taslak sosyal beceri eğitim programının çocukların sosyal becerileri üzerindeki etkilerini test etmek...
Article
Full-text available
Being a very critical period as regards with development, pre-school period is of high importance in equipping children with social skills. Some measuring instruments are needed in order educators and researchers studying pre-school period to be able to evaluate the social skills of children and shape supportive studies accordingly. In this study,...
Article
Full-text available
This study aims to determine and evaluate the norms of the parent form in Preschool Social Skills Evaluation Scale (OSBED). Among the schools which participated in the sampling, 224 are independent nursery schools, and 169 are primary schools. They are located in 48 provinces. There is a total of 3306 children. The data were gathered with OSBED par...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği’nin (OSBED) anne baba formuna ait normların belirlenmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Örnekleme giren okulların 224’ü bağımsız anaokulu, 169’u ilköğretim okuludur. Okullar, 48 ile dağılmaktadır. Toplam 3306 çocuğa ulaşılmıştır. Veriler OSBED anne-baba formundan elde edilmiştir. Norm örne...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to develop the teacher form of Preschool Social Skills Assessment Scale (PSSAS). Teachers were sent forms for 450 children for the analysis aiming to examine factor structure and calculate reliability values of the scale and data from 409 children were used. PSSAS teacher form is described as 4 factors and 49 items. Fit i...
Article
Full-text available
Leadership is important in change process and change management. Turkish educational system is undergoing a constant change. One of those changes was the change of the elementary school curricula, which had been accepted in the 2004-2005 academic year. Therefore, it is important to understand how school principals, as the persons who are in charge...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi-OSBEP” projesi kapsamında hazırlanan sosyal beceri temelli eğitim programının 12 ilde uygulanmasından önce programı uygulayacak olan öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal beceri eğitici eğitim programının etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla eğitime katılan 133 öğret...
Article
Full-text available
The purpose of the present study is to investigate the efficiency of social skills trainer education program to be conducted with the teachers who will administer the social skills-based education program within the context of “Pre-school Social Skills Support Program-OSBEP” project in 12 cities of Turkey. For this purpose, the data collected from...
Article
Full-text available
Bu calismanin amaci, Lambert (2003) tarafindan gelistirilen "Okullarda Liderlik Kapasitesi Olceginin-OLKO" (Leadership Capacity School Survey - LCSS) Turk kulturune uyarlanmasidir. Arastirmaya, Ankara ilinde bulunan ilkogretim okullarinda gorev yapan ogretmen ve okul yoneticilerinden olusan 299 kisilik bir grup katilmistir. Olcegin yapi gecerligini...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to develop the teacher form of Preschool Social Skills Assessment Scale (PSSAS). Teachers were sent forms for 450 children for the analysis aiming to examine factor structure and calculate reliability values of the scale and data from 409 children were used. PSSAS teacher form is described as 4 factors and 49 items. Fit i...
Article
In this study, adaptation of Conners Teacher Rating Scale-Revised Short-CTRS-RS to Turkish was explained by means of employing teachers of 3-17 aged students. Determining the psychometric properties of the scale was made possible by analyzing the data collected from 881 teachers. CTRS-RS' validity was evaluated through confirmatory factor analysis,...
Article
Full-text available
This study aims to investigate the difference between perceptions among adolescents towards autonomy considering the European Language Portfolio Use (ELPU) and the effects of autonomy and ELPU on English attainment. It further scrutinizes how European Language Portfolios (ELP) and autonomy promoting strategies are used. The participants comprised 3...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to develop a scale towards identifying research-related self-efficacies of university students. Research Self-Efficacy Scale (RSS) has been applied to 310 students pursuing academic education at the Near East University (NEU). For structural validity of the Scale, exploratory factor analysis (EFA) was performed. As a...
Article
Problem Statement: Teaching the content and assessing the level of success are two processes that complement and influence each other in a two dimensional way. Furthermore, selected evaluation methods facilitate students’ approaches to content and affect their level of understanding, thus supporting students in gaining higher order thinking skills....
Article
Full-text available
It was aimed in this study to determine the views of preschool and primary school teachers over the development and support of problem solving skills at children within the content of the project named “Improving Problem Solving Scale for Children at Preschool and Primary School 1-5 Grades and Normatic Study of Turkey” supported by TUBITAK. For thi...
Article
Full-text available
The primary aim of this study was to examine the reliability and validity of a Turkish version of the Distance Education Learning Environment Survey (DELES) in post-secondary distance education. The second aim was to investigate empirically the conceptualisation of the distance education learning environment as a singular latent construct, within a...
Article
Full-text available
This study gives results of the first phase of the 12-18 year old Turkish students' norm study of The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), which deveoped by Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie (1993). The scale was administrated to 1114 students from 3 primary schools and 3 high schools in Ankara in Turkish language, science, mat...
Article
Evaluation of student achievement is done during and after the teaching-learning process, and it is perceived as an event which is independent from teaching. However, the methods selected for evaluating the students have various effects on different variables like how students study, how they prepare themselves for evaluation process and to what ex...

Citations

... Descriptive research "describes a given situation as thoroughly and carefully as possible." (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2013). ...
... Bu araştırma bir ölçek geliştirme çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmada, literatür taraması yapma, madde havuzunun oluşturulması, uzman görüşüne başvurulması, görüşler doğrultusunda maddelerin tekrar düzenlenmesi, uygulamanın yapılması ve geçerlik, güvenilirlik analizlerinin yapılması aşamaları izlenmiştir (Cronbach, 1984;Altun ve Büyüköztürk, 2011). ...
... When we look at the studies on the social skill and problem solving skills of the teachers who will be employed in basic education which is the first and important step of education; it was observed thatthere are studies on the social skills of preschool teacher candidates and pre-school teachers (Uçar, 2010;Arı & Tepeli, 2011;Ömeroğlu et al., 2015;Türkan, Aydoğan & Sezer, 2016), and similarly there is a 163 limited number study on the problem solving skills of pre-school teachers (Ömeroğlu, Büyüköztürk, Aydoğan & Özyürek, 2009;Kesicioğlu & Güven, 2014). ...
... To collect the quantitative data of the study a Learner Autonomy Scale, a Self-evaluation Scale and a Language Performance Reports were used. Sert et al. (2012) to determine to what extend language course students are autonomous learner. The scale was a Likert-type scale and consisted of 23 items with five options: never (1), rarely (2), sometimes (3) frequently (4) and always (5). ...
... To assess the children's ADHD and disruptive behavior symptoms severity, parents of the participants completed the Turgay DSM-IV-Based Child and Adolescent Behavioral Disorders Screening and Rating Scale (T-DSM-IV-S) 25,26 and the Conners' Parent Rating Scale-Revised Short (CPRS-RS), 27 and teachers of the participants completed the T-DSM-IV-S and the Conners' Teacher Rating Scale-Revised Short (CTRS-RS). 28 To determine the children's aggression severity, participants filled out the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire (RPAQ). ...
... In today's higher education, traditional assessment methods have started to be used together with alternative assessment methods (Struyven et al., 2008). In addition to traditional assessment largely based on evaluating the product, alternative assessment for evaluating the process has a great importance in helping students, developing cognitive, affective and psychomotor skills and promoting learning (Gulbahar and Buyukuzturk, 2008;Karaman, 2019). The choice of which assessment methods to be used by the educator is based on assumptions including many individual differences such as students' study habits, preferred learning ways, personality traits, thinking skills, time management, etc. (Struyven et al., 2008;Gulbahar and Buyukuzturk, 2008). ...
... When measurement tools regarding preschool children's social and emotional development are examined, it is seen that in Turkey there are many instruments used. Some of these instruments measure communication skills (Görgülü, 2009), social skills (Avcıoğlu, 2007;Elibol Gültekin, 2008;Ömeroğlu et al., 2014), social behaviours (Karakuş, 2008;Seven, 2010;Şen, 2004), social-emotional adaptation (Güven, Önder, Sevinç & Aydın, 2004), social competence and behaviour (Çorapçı, Aksan & Arslan, 2010), social emotional development (Ceylan & Ömeroğlu, 2012;Küçüker, Kapçı & Uslu, 2011), understanding emotions (Kuyucu, 2012), emotional skills (Durmuşoğlu Saltalı, Deniz, Çeliköz & Arı, 2009) and self-regulation skills (Fındık-Tanrıbuyurdu & Güler-Yıldız, 2014). However, no instruments measuring social-emotional well-being and resilience of preschool children in Turkey are found in literature. ...
... In Turkey, there are preschool social skills assessment scales available including Social Skills Rating System Scale (SSRS) adopted by Elibol Gultekin (2008) from Gresham and Elliot (1990) consisting of "cooperation," "self-expression/assertiveness" and "self-control" sub-dimensions; 4-5 Year Old Children"s Behavior Rating Scale developed by Cagdas (1997) consisting of "cooperation," "social relationship" sub-dimensions; and preschool social skills assessment consisting of 49 items and four sub-dimensions developed by Omeroglu at al. (2014). It is observed that studies in our country generally focus on social skills and the only scale assessing social and emotional competencies in an integrated way is the Infant Toddler Social and Emotional Assessment (ITSEA) Tool adopted by Kandır and Alpan (2008) from Carter and Briggs-Gowan (1988) with the aim of evaluate 12-36 month old children"s social and emotional skills. ...
... Motivated strategies for learning questionnaire. The motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ) was used, which was developed to assess university students' motivational orientations and their use of different learning strategies by Pintrich et al. (1991) and adapted into Turkish by Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci, and Demirel (2004). Motivation scale is composed of 6 factors being as "intrinsic goal orientation", "extrinsic goal orientation", "task value", "control belief of learning", "self-efficacy" and "test anxiety" together with 31 items. ...
... This scale was developed to evaluate the classroom behavior of students. 44) The Turkish validity and reliability study for this scale was conducted by Kaner et al. 45 ...