Şehir Ve Bölge's scientific contributions

Publications (22)

Article
Full-text available
Dünya çapında hızla yayılan Covid-19 pandemisi günlük hayatımızı çeşitli şekillerde değiştirmiştir. Pandemi nedeniyle konutların çalışma alanlarında geçirilen sürenin artmasıyla birlikte, konut çalışma alanlarının fiziksel özelliklerine ve görsel konforuna verilen önem de artmıştır. Konutlardaki çalışma alanlarının gün içerisinde uzun süre kullanıl...
Article
Full-text available
ZET: Günümüzde nüfus artışı ve beraberinde getirdiği kentleşme, değişen iklim koşulları gibi faktörler su kaynakları üzerinde olumsuz baskı oluşturmaktadır. Bu baskı, dünyada yaşanan iklim değişikliğinin bir sonucu olan su kıtlığının etkilerini, bazı bölgelerde daha yoğun bir şekilde gündeme taşırken, bazı bölgelerde ise yakın gelecekte etkisini ar...
Article
Full-text available
z Hızlı nüfus artışı, gelişen sanayi ve teknoloji ile enerji ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Artan enerji talebinin karşılanması için fosil kaynakların kullanımının artması ile ilkim değişikliği, sera etkisi gözlenmesi ve ozon tabakasının zarar görmesi gibi çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Fosil kaynakların sınırlı olması ve kullanımı so...
Article
Full-text available
Elektrikli scooterlar dünyada birçok ülkede yaygın olarak kullanılan ve son birkaç yılda Türkiye'de de kullanılmaya başlanan mikro hareketlilik seçeneğidir. Bu çalışmanın amacı; dünyada yaygın kullanımı olan elektrikli scooterların düzenleme uygulamaları ve yasalaşma süreçleri ile ilgili genel bir bakış sağlamak, Türkiye'de henüz yasalarda yeri olm...
Article
Full-text available
There has been a big debate on hierarchical planning system and plan implication processes since mid-1980s. The remarking topics have arisen around the technocratic planning approach that ignores actor participation in the process, results incompetent resource use and reflects societal dynamics ineffectively on spatial plans. The necessity of refor...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to reveal the breaking points which are effective in the emergence of health inequalities by using the World Health Organization Quality of Life Scale in Mersin province, Mezitli District. As the result of 1083 questionnaires in total applied to the population aged 18 years and over by considering neighborhood populatio...
Chapter
Full-text available
2011 Depremleri sonrası Van Kentsel Alan dönüşümü üzerine yapılan araştır-malar depremde evleri kullanılamaz hale gelmiş hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere yapılan kalıcı deprem konutlarının, hak sahipleri kadar kentin memur kesiminin de yaşam alanı olduğunu ortaya koymuştur. Depremler sonrası dönemde, yeni konut yatırımlarının kent...
Article
Full-text available
This paper interested in "affordable house" notion. Affordable Housing in Turkey, the Role of TOKI (Housing Development Administration of Turkey)
Article
Full-text available
Urban sprawl, which can be referred to as uncontrolled development of city, destroys natural resources, transform rural areas and causes an increase in urban infrastructure costs, transportation demands and durations. This uncontrolled growth is thought to stem from such factors as rapid population growth, industrializa-tion, life style, insufficie...
Article
Full-text available
Ankara is not only a spatial engineering project but also one of the comprehensive social engineering utopian projects of the early Turkish Republic. The experimental Atatürk Forest Farm (AOÇ) on the other hand, is an important urban spatial utopian project in Ankara that cannot be reduced to being a simple urban recreation area. It has been physic...
Article
Full-text available
During the production of energy from large combustion plants will cause the combustion process to air pollution stands out various gases. That gases are quite harmful on the urban ecosystem. Wet flue gas desulphurisation systems are preferred because of their applicability and easily operable structures without a deep information. The Station flue...
Article
Full-text available
This article focuses on the Turkish automotive industry and examines the sector's resilience using secondary data. The empirical investigation is based on the concept of the rivet effect and its impact on firm survival within the first tier supply chain of local original equipment manufacturers that operate in the Marmara region. This region is con...
Article
Öz: 1990 sonrası Batı Avrupa kentlerinde artan işsizlik toplumsal kutuplaşmaya ve sosyo-mekânsal ayrışmalara neden olmuştur. Almanya, bu sorunlarla baş edebilmek amacıyla 1999 yılında, mahalle-temelli bir program olan, Sosyal Şehir Programı'nı uygulamaya başlamıştır. Program, yoksul mahallelerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeyi, yerel katılım yolu...
Article
Full-text available
The starting point of this study is the strong relationship among regional development, regional development agencies and participation concepts. The aim is to evaluate regional planning studies of regional development agencies who are the most important actors of regional development from participation perspective. Izmir and West Black Sea Develop...
Conference Paper
Full-text available
Kentlerin kolay algılanabilir, dikkat çekici ve tanınabilir yerler olmaları için öncelikle kentlinin kendisinin kenti anlamlandırması gereklidir. Kentlinin kenti anlamlandırabilmesi için kentin, algılanabilir odaklarının, nirengi noktalarının, işlevsel olarak tanımlanabilen bölgelerinin, dolaşım kanallarının ve en önemlisi kentin kimliğinin hissedi...
Conference Paper
Full-text available
Bu bildiri bölgesel gelişme politika ve uygulamalarında değişen söylem ve yeni söylemin vurgu noktaları üzerinde odaklanmakta ve Türkiye'deki bölgesel yapı ve bölgelerin sahip oldukları kapasiteler bu açıdan değerlendirilmektedir. Bildiri üç ana başlık altında düzenlenmiştir. Bölgesel gelişme politika ve uygulamalarında yeni söylem ve yeni eğilimle...
Article
Full-text available
zet Kentsel yaşamın var oluşundan bu yana kentler fonksiyonel ve fiziksel açıdan birçok değişim ve dönüşüme uğramıştır. Türkiye'de de dinamizmin uzun yıllar kontrolsüz oluşu, mekânların fiziksel kalitesi, donatıların yetersizliği, kentsel yaşamın istenilen düzeyde gelişmesine imkan vermemiştir. Kentsel hizmetlerin ihtiyaçlara cevap vermemesi, kents...
Chapter
Full-text available
Bu makalenin amacı dinamik kentsel yenileştirme/dönüşüm kavramının zaman içinde evrilen temel bileşenlerinin ortaya konularak, kavramsal bir çerçeve oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, Liverpool ve Londra örnekleri üzerinden, kentsel dönüşüm yatırım ortaklıklarının çağdaş uygulamalarının hem stratejik hem de mahalle düzeyinde açıklanması hedeflenmektedi...
Conference Paper
Full-text available
Anahtar Kelimeler: Antalya, Turizm, ekonomik etki, istihdam, Turist sayısı..

Citations

... Çalışma sonucunda tüketicilerin paylaşımlı e-skuter hizmetlerini kullanışlı ve eğlenceli bir ulaşım aracı olarak gördükleri ancak ücretlerin bu değeri olumsuz etkilediği ortaya konuşmuştur. Sarıışık ve Ercoşkun[64] tarafından yapılan çalışmada Türkiye'de hizmet veren dört farklı e-skuter firması ile sözlü ve/veya yazılı olarak iletişime geçilmiştir. Firmalardan alınan teknik ve uygulama bilgileri derlenmiştir. ...
... Kocabas, A. 'New approaches to urban conservation: international guidelines and challenges for Istanbul', Rehabimed -Euro-Mediterranean Regional Conference: Traditional Mediterranean Architecture: present and future, Barcelona, July [12][13][14][15]2007. 1 Awareness of the profession as producing a social service based on public interest. 2 * 2 Understanding the conflicts of various institutions, communities and disciplines' perspectives with respect to their expectations from the city and presenting the ability to interpret their various demands in favor of the city. ...
... Tarihte İlçe sınırlarında herhangi bir yerleşimin bulunup bulunmadığı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Yenimahalle'nin yerleşilebilir hale gelmesinde Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması ve bölgede bulunan bataklığın kurutulması önemli bir aşama olmuştur (Alpagut, 2017;Ülkenli, 2017). Daha sonra da önce Ankara'daki konut darboğazını aşma çabaları, sanayi alanlarının gelişmesi ve toplu konut yatırımları ilçenin bu akarsuların beslediği düzlüklerde ve Ankara'nın kuzey batı aksında gelişmesini sağlamıştır. ...
... The cities of today promote themselves as a "world city," "global city," "knowledge city," "creative city," etc., in an entrepreneurial and competitive way. From the aspect of the competing cities, the neoliberal urban strategies such as privatization of public spaces, large-scale urban projects, residential housing projects, large-scale advertising and promotion campaigns of cities, highly speculative flagship or mega projects, dissemination of imaginary and brand cities, commodification of city centers, new consumerist practices of cities, and promotion of cosmopolitan citycenter lifestyle come to the forefront [18][19][20][21][22][23]. ...
... İzmir ve İstanbul gibi ülkemizin en önemli kentlerinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2-3 m 2 arasındadır. Çankırı'da (5,7 m 2 /kişi), Kastamonu'da (1,04 m 2 /kişi), Antalya'da (4,4 m 2 /kişi) olduğu gibi kentlerimizin genelinde de durum aynıdır (Ortaçeşme vd., 2005;Öztürk ve Özdemir, 2013;Timur ve Barrehh, 2021). ...