Şahin Tolga GÜVEL's research while affiliated with Osmaniye Korkut Ata university and other places

Publications (5)

Article
The construction sector is one of the those with the highest number of occupational accidents. There are problems in the implementation of legal regulations on occupational health and safety in the sector. In this study, the questionnaire answered by the construction workers in 2013, was repeated in 2018. Considering the data obtained from studies...
Article
Full-text available
zet Yapım işlerinde amaç inşaatın iş programı süresi içinde ve sözleşme şartlarına uygun olarak tamamlanmasıdır. Şantiye teknik personeli, bu amaça ulaşmak için Yapı Denetim personelinden farklı olarak; işle ilgili gerekli koordinasyonu sağlayan ve maliyetlerini azaltmayı hedefleyen, şantiye yönetimi görevini üstlenmişlerdir. Bu çalışmada; yapım sü...
Article
Full-text available
Construction is one of the leading sectors in occupational accidents. In this study occupational accidents in construction sector, their causes and suggestions for prevention are discussed. Five different occupational groups working in construction area including labour-skilled labour, technical staff, occupational safety staff, building inspection...