Şafak Ünüvar's scientific contributions

Publications (3)

Article
Full-text available
Bu çalışma, Türkiye’de turizm alanyazınındaki akademik dergiler içerisinde 2019 yılında etki faktörü en yüksek olarak belirlenen Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi’nde 2018, 2019 ve 2020 yıllarında hakem denetimli yayımlanmış toplam 104 makalenin bibliyometrik profilini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda SOİD yayınlarını örneklemine alan il...

Citations

... H3: Duygusal bağlanma, tekrar ziyaret niyetini olumlu yönde etkilemektedir. 1 Türkçe turizm literatüründe destination attachment kavramının 'destinasyon aidiyeti' olarak tercüme edilerek kullanıldığı görülmektedir (örneğin, Bezirgan, 2014;Yılmazdoğan, 2017;Türkeri, 2020;Aydın ve Ünüvar, 2021). Ancak Türkçe psikoloji literatüründe attachment kavramı, 'bağlanma' olarak tercüme edilerek kullanılmaktadır (örneğin, Yıldızhan, 2017;Vardal ve Durak Batıgün, 2017;Karakaş, 2017). ...