S. de Keulenaer's scientific contributions

Publications (23)

Book
Full-text available
Deze uitgave bundelt voor de derde keer bijdragen op basis van criminografisch materiaal. De deelredactie ‘Criminografie en methodologie’ wil met deze bundel periodiek de laatste ontwikkelingen op het gebied van criminografie presenteren. De verschillende bijdragen worden zoals steeds gerangschikt naar de echelons van de strafrechtsbedeling.
Chapter
Full-text available
Voorwoord Naast het algemeen strafrecht, dat door de reguliere politiediensten wordt gehandhaafd, bestaan er in ons land ontelbare bijzondere strafwetten. Deze bijzondere strafwetten worden gehandhaafd door zogenaamde bijzondere inspectiediensten. Het gaat om diensten die verbonden zijn aan diverse departementen en die toezicht uitoefenen op de nal...
Chapter
Full-text available
Algemeen besluit Het Belgisch bijzonder inspectiewezen: een alsmaar moeilijker in te lossen belofte? Het ontstaan van de bijzondere inspectiediensten is onlosmakelijk verbonden met de opkomst van de natie-staat, die onder meer gekenmerkt wordt door de permanente aanwezigheid van een centraal administratief apparaat. Overheidstoezicht werd beschouwd...

Citations

... Through this instrument, a strong collaboration between the different actors is guaranteed by law. Empirical research findings comparing the concrete activities of this board show that in some districts they are very dynamic and active (mostly in the big cities) and in rural municipalities the functioning is much more modest (Devroe et al., 2004). These differences can be explained by means of resources and of (the lack of) belief in bargaining and consultation of (some) members of this zonal security board. ...
... 1) Een recente hervorming van justitie is in volle implementatie, welke er in grote mate op neerkomt dat het aantal gerechtelijke arrondissementen (parketressorten) wordt teruggebracht van 25 naar 12, gebaseerd op de territoriale omschrijvingen van de provincies, rekening houdend met de eigenheden van Brussel en Eupen. Dat brengt met zich mee dat tijdens de optimalisatie-oefening met betrekking tot de Federale Politie ook het aantal gedeconcentreerde diensten wordt teruggebracht tot 12 (De Keulenaer & Devroe, 2007). ...
... The scholarly focus has in general mainly been on the evaluation of the formal approaches and more in particular on those administrative or criminal reactions of police, prosecutors or special investigative services (C. Billiet, 2009;Ponsaers & De Keulenaer, 2003;Struiksma, de Ridder, & Winter, 2007). In a society where government makes way for governance, it is however crucial to study the informal reactions and to evaluate the functioning of the entire regulatory spectrum. ...