Robert Leonardi's scientific contributions

Citations

... Sosyal sermaye kavramının öncülerinden Putnam sosyal sermayeyi "koordine eylemleri kolaylaştırarak toplumun verimliliğini artırabilen güven, normlar ve ağlar gibi sosyal organizasyonun özelliklerini" şeklinde tanımlamaktadır (Putnam, 1993). Bourdei'ya göre sosyal sermaye doğuştan var olmamakta, gruplara katıldıkça kazanılmaktadır dolayısıyla sosyal ilişkilerde gömülü olan sosyal sermaye, tamamen bireye ait bir sermaye değildir (Coleman, 1988;Kapu, 2008). ...