Raul Miron's scientific contributions

Publication (1)

Article
Full-text available
Rezumat: Studiul ia în considerare realitatea că în cadrul procedurilor de executare silită, adesea debitorii formulează contestație la executare împotriva titlurilor executorii solicitând instanței inclusiv verificarea unor aspecte care țineau de fondul litigios, cum ar fi constatarea caracterului abuziv al unor clauze în contractele de credit a c...