Raina Kyupribashieva's scientific contributions

Publication (1)

Conference Paper
Full-text available
Докладът представя преглед на елементите на архитектурната планировъчна структура и тяхната обвързаност със спецификите на производствената технология. Изложени са резултати от корелационен анализ от експериментално изследване на устройствените параметри на десет предприятия за производство на биоетанол от България, Европа и САЩ. За параметрите с в...