Повторева Светлана's scientific contributions

Publications (2)

Book
Full-text available
У монографії розглянуто можливості рецепції концепцій комунікативної дії Ю. Хабермаса і деконструкції Ж. Дерріда в контексті сучасної теорії освіти; представлено критичний аналіз процесів інструменталізації освітніх практик; проаналізовано особливості коммунікатівізації сучасної освіти; розглянуто умови формування критичного мислення в сучасній нау...
Book
В монографии рассмотрены возможности рецепции концепций коммуникативного действия Ю. Хабермаса и деконструкции Ж. Деррида в контексте современной теории образования; представлен критический анализ процессов инструментализации образовательных практик; проанализированы особенности коммуникативизации современного образования; рассмотрены условия форми...