Péter Miskolczi's research while affiliated with Corvinus University of Budapest and other places

Publications (11)

Technical Report
Full-text available
A jelentésben bemutatott forgatókönyvek “Az üzleti oktatás jövője” című négyéves kutatási projekt keretében kerültek kialakításra. A projekt fő célja az volt, hogy feltérképezze azokat a kibontakozó tendenciákat, amelyek hatással lehetnek a felsőoktatás jövőjére általában, illetve különös tekintettel az üzleti oktatásra. A forgatókönyveket azt köve...
Technical Report
Full-text available
The set of scenarios presented in this report is one of the outcomes of a 4-year-long research project titled ‘The future of business education’¹. The main goal of the project was to map unfolding trends which may affect the future of higher education in general and business education in particular. The scenarios emerged after we investigated the r...
Technical Report
Full-text available
A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ (BGE) 2020-ban angol nyelvű Horizon Scanning sorozatot indított a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos trendek áttekintésére. Ebben az összefoglalóban a tudás hitelesítését érintő változásokat és három, általunk felvázolt lehetséges jövőbeli irányt tekintünk át. A jelenségek mögötti hajtóerők részletes bemutat...
Article
Full-text available
This report is the third part of a Horizon Scanning series by the Future of Higher Education Research Centre at Budapest Business School. It addresses the changes and drivers related to the certification of knowledge, or more precisely, the kind of knowledge higher education provides and/or the labour market needs and the various forms in which it...
Article
Full-text available
The Future of Higher Education Research Centre at Budapest Business School started a Horizon Scanning Report Series which aims to find answers to the question ‘What trends can be identified affecting the future of higher education (HE) based on academic and semi-academic discourses?’. The abrupt change in HE (just as in any other spheres of our liv...
Article
Full-text available
The practice of participation has gained prominence in several disciplines recently. The present study discusses how participation meets system dynamics, a particular modelling method, which looks at complex systems from an endogenous viewpoint. System dynamics has always oriented itself towards practical problems and engaged with clients actively....
Article
Full-text available
Számos szerző rámutat arra, hogy a hallgatói csalás különböző formái folyamatosan és széles körben jelen vannak a felsőoktatásban. Ez a jelenség több szinten is nagy jelentőségű: egyik oldalról a csalás és annak kezelése komoly etikai és fegyelmi dilemmákat vethet fel az érintett intézmények, oktatók, adminisztrátorok és diákok számára, másik oldal...
Article
Full-text available
The article discusses a study on learning outcomes in an introductory Sociology course in a higher education setting. A quantitative model similar to education production functions is hypothesized. Independent variables include socio-demographic and psychological ones, as well as others pertaining to the learning environment. Learning is measured w...
Article
Full-text available
Az utóbbi évtizedekben több kutatás rámutatott (Anderman–Murdock 2011; Davis–Drinan–Gallant 2011; Lang 2013), hogy a csalás kifejezetten elterjedt társadalmi gyakorlatnak számít a felsőoktatási intézményekben. Ez a hallgatók nagy számára jellemző (és gyakran kollektíven végrehajtott) cselekvési minta nem csupán a kiadott diplomák érvényességére vet...
Conference Paper
Full-text available
Several scholars (Anderman and Murdock, 2011; Davis et al. 2011; Lang 2013) point to the fact that student cheating is prevalent in higher education institutions. This widespread (and often collectively practiced) student activity not only cast a shadow on the validity of the degrees offered by these institutions, but also raises the question of wh...

Citations

... Ebben a helyzetben hangsúlyos szerepet kapott a személyes, írásbeli visszajelzés, és az oktatói szerepváltás talán a tanár-diák távolságot is csökkentette. Amint Gering Zsuzsa és Király Gábor tanulmányában olvashatjuk, az azonnali és személyre szabott visszajelzés és értékelés pozitív hatással lehet a hallgató fejlődésére, sőt elköteleződésére, mivel pozitív érzelmeket ébreszt a tanulással kapcsolatban [14]. ...
... Collaborating with communities to develop a model allows for representation of local realities into the simulation, increases social capital of communities, and increases probability that the model may successfully influence decision making [67]. While collaboration allows communities to shape a process, they themselves get shaped in return: new relationships often form that leads to social capital increasing in the participatory process [68]. The closely related discipline of computational social science predominantly uses agent-based methods, in which software agents are used to model and simulate individuals and resulting populations. ...
... Elemzéseink során egyfelől összevetettük az eredményeinket a szakirodalomban találtakkal, valamint egyes témákat közelebbről is megvizsgáltunk (pl. Chandler et al. 2017). ...
... Egyes nemzetközi pályázatok elvárásai között is szerepelhet az etikai kódex léte -ezzel direkt módon ösztönözve az egyetemeket a kódex bevezetésére (Buff & Yonkers, 2005). Harmadszor, az egyetemek egy része kifejezetten az akadémiai területen jellemző etikátlanságok visszaszorítása, kiemelten pedig a hallgatói csalással való küzdelem miatt készített, készít -elsődlegesen a belső érintettekre koncentráló -etikai kódexet (Dufresne, 2004;Thomas & Bruin, 2012;Hatier, 2014;Király et al., 2018). Egyes esetekben nem is minden belső érintettre vonatkozó etikai kódex, hanem kifejezetten hallgatói becsületkódex (code of honor) készül, amelynek betartására a hallgatók esetleg esküt is tesznek. ...
... There is significant and diverse literature on what drives student success in the classroom. Scholars have looked at such factors as the impact of different types of instructors (Miskolczi & M arton Rakovics 2018;Chingos 2016;Sil en and Uhlin 2008;Nye et al. 2004;Basow 1995), the importance of student characteristics such as socioeconomic background and parental history (Dell'Angelo 2014; Misty & Tissington 2011;Epple and Romano 2011;Ermisch and Francesconi 2001), and the influence of course dynamics such as class size and mode of delivery (Miskolczi & M arton Rakovics 2018;Tobin 2017;Bolsen et al. 2016;Krueger and Whitmore 2001). With respect to curriculum development, there is an extensive literature supporting universal design (UD), with its focus on differing student needs and learning styles (Rao et al. 2014; Tanners 2011; Roberts et al. 2011;Scott et al. 2003;Silver et al. 1998). ...