Persson Niklas Finnegan Kristina's scientific contributions

Publication (1)

Article
Bakgrund: Vid kontakt med skolan Lunds Komvux-skola, framkom det under det inledande samtalet att de ansåg att det förelåg ett integrationsproblem, dvs. att grupper inte integrerades utan olika invandrargrupper och svenskar höll sig var för sig. I samtalet diskuterades det också hur detta integrationsproblem inverkade på inlärningen, hur viktigt sp...