Paul Ponsaers's research while affiliated with Ghent University and other places

Publications (6)

Article
After the Paris and Brussels terrorist attacks, the political debate on the organization of the Brussels police force exploded again. The mayor acquired greater discretion to formulate local policy responses in this field. Brussels holds a very complex situation, with 19 Mayors steering 19 different Brussels Dutch-speaking and French-speaking munic...
Chapter
In deze bijdrage schetsen we de resultaten van een onderzoek naar Europese politiesystemen. Het onderzoek werd gebaseerd op desktopresearch, literatuurstudie en gesprekken met politie-experts in diverse Europese landen en geeft een inzichtelijk kader dat gebaseerd is op eigen werkdefinities van essentiële karakteristieken van verschillende national...

Citations

... De bijdrage zal vertrekken van het onderscheid tussen de 'control' en de 'consent' benadering 3 . Dit is een wel vaker gebruikt onderscheid tussen twee contrasterende politieparadigma's (van Dijk, Hoogewoning, & Punch, 2015), dat o.m. door Devroe en Ponsaers (Devroe & Ponsaers, 2018;Ponsaers, 2016) werd toegepast op de politionele aanpak van terrorisme. De control benadering gaat uit van een enge invulling van het mandaat van de politie. ...
... Finland has a unified national police force (Devroe & Ponsaers, 2017). The police are accountable to the central government that sets the general objectives and allocates finances for it. ...
... I found a (more or less) similar situation in Scotland. Paul Ponsaers 9 and Elke Devroe 10 , distinguish -apart from the police structures found in Eastern European new Member States -three types of police structures in Europe, being the historically established police structures like France, Italy, Portugal and Spain, the territorial police structures like the United Kingdom, Germany and Switzerland and the ones with a National Police like Denmark, the Netherlands and Scotland (Ponsaers and Devroe, 2015). ...