Patricia Kelley's research while affiliated with University of Iowa and other places

Publication (1)

Article
The author assesses the potential of integrating systemic and postsystemic theories for therapeutic social work practice with refugee families. These families face problems as they experience rapid transitions. Crucial interventions are examined.

Citations

... Aile sistemleri kuramında şöyle bir temel ilke bulunur: Aile sisteminin tüm parçaları birbirine bağlıdır ve bir alt sistemdeki değişiklikler ya da problemler diğer alt sistemleri etkiler (Broderick, 1993). Aile sistemleri kuramı, sosyal yapılandırmacılık kuramına dayanmaktadır ve bireyin zihnindeki gerçeklik, bireyin kendisi ve önemli olan diğerleriyle (örneğin aile üyeleriyle) ve sosyal bağlamlarıyla olan etkileşimle yeniden yapılanmakta, değişim göstermektedir (Kelley, 1994). ...