Päivi Rinne's scientific contributions

Publication (1)

Code
Sosionomi (AMK) -tutkintoa järjestää yhdeksäntoista ammattikorkeakoulua vuonna 2020. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Sosionomitutkinnon suorittaneella on laaja-alainen ammatillinen osaaminen sosiaalialalle. Laaja-alaisen ammatillisen osaamisen lisäksi hänellä on erikoisosaamista, joka liittyy ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin, sosiaalial...