Op's scientific contributions

Publication (1)

Article
Full-text available
Op 28 december 2021 deed het gerechtshof Den Bosch ('hof') een uitspraak over de vraag of een werkgever zakelijke mails van zijn (voormalige) werknemer mag lezen en onder welke omstandigheden. Dat arrest wekt verbazing, omdat het anders dan het gerechtshof Den Haag, meent dat deze zaak nog onder de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens (W...