Nikolaja Kravanja's scientific contributions

Publication (1)

Article
Full-text available
Prispelo: 8. avgusta 2002, sprejeto 8. aprila 2003 Received: 8. august 2002, accepted 8. april 2003 I Z V L E Č E K Na Slovenskem je Karel Zois leta 1781 ustanovil prvi botanični vrt (park Brdo pri Kranju). Članek se osredotoča na pregled rastlinskega fonda tega parka. Na podlagi pregleda arhivskega gradiva, ki se nanaša na botanična raziskovanja K...

Citations

... Contrary to this, other researchers consider that the irst botanic garden was that of Karl Zois . According to Petkovšek (1960) it was founded in 1785 whereas Dobrilovič and Kravanja (2003) state 1781 as the year of its foundation. The garden was famous for its arboreal species and Alpine plants, most particularly endemic lora, as well as numerous foreign species (Petkovšek 1960, Praprotnik 1988, 2004, Dobrilovič and Kravanja 2003. ...