Miluše Borovcová's scientific contributions

Publication (1)

Article
Bakalářská práce se zabývá vymezením korupce a problematiky korupčního chování v oblasti veřejných zakázek. Vystihuje různé definice korupce a vnímání tohoto jevu v České republice. Dále je zde věnována pozornost transparentnosti při zadávání a hodnocení veřejných zakázek, s poukázáním na způsoby řešení korupce.