Mathilde Bjørnset's scientific contributions

Publications (4)

Article
Full-text available
Arbeidsgiveres usikkerhet om kandidaters språkferdigheter er en forklaring på hvorfor kandidater med innvandrerbakgrunn diskrimineres i rekrutteringsprosesser. Basert på en spørreundersøkelse med surveyeksperiment til 600 bedriftsledere, samt intervjuer med åtte arbeidsgivere, undersøker vi hvorvidt dokumentasjon av norskferdigheter gjennom norskpr...
Book
Full-text available
The main theme in the book is to understand the implementation and consequences of the decision that the government made in 2016 to establish an absence limit in upper secondary schools, which implies that a student who has more than 10 per cent undocumented absence in a subject will not be entitled to a semester assessment with a final or average...