Mateusz Świetlicki's research while affiliated with University of Wroclaw and other places

Publications (2)

Article
Full-text available
Chociaż książka Jin Haritaworn poświęcona jest badaniu przestrzeni miejskiej Berlina, to jej tematyka ma bardzo aktualny, nowatorski i transnacjonalny charakter. Zestawienie ewolucji stosunku (bio)­wła­dzy do środowisk LGBT z kreowanymi na naszych oczach rasistowskimi dyskursami doty­czącymi imi­grantów i uchodźców wydaje się obecnie jeszcze bardzi...
Article
Full-text available
Before coming out of the closet and publishing a series of successful gay novels, Patricia Nell Warren was known as Patricia Kilina, wife of a Ukrainian émigré writer George Tarnawsky. Her early poetry, written in Ukrainian, includes numerous references to non-traditional gender roles which she further explored in her anglophone novels. The Front R...