Marzena Agnieszka Buchnat's scientific contributions

Publications (5)

Article
Full-text available
Celem artykułu jest ukazanie wyników badań prowadzonych wśród uczniów i uczennic poznańskich szkół podstawowych i średnich miasta Poznania w kontekście ich spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących poziomu nieakceptacji, dyskryminacji i przemocy ró�wieśniczej. Analizując wyniki badań oraz odnosząc się do rozstrzygnięć teoretycznych i danych zastanych,...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest ukazanie wyników badań prowadzonych wśród uczniów i uczennic poznańskich szkół podstawowych i średnich miasta Poznania w kontekście ich opinii i poglądów na temat udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz poradnic-twa edukacyjno-zawodowego. Analizując wyniki badań oraz odnosząc się do rozstrzygnięć teoretycznych i dan...
Article
Full-text available
Poznan educational studies 2021, conducted in order to improve Poznan city’s educational policy for the next ten years, covers several areas of students’ school experience. The study focuses on the area of ecology and one aspect of it: students’ contact with nature. The study aimed to diagnose if Poznan students are exposed to the deficit of nature...
Article
Full-text available
Poznan educational studies 2021, conducted in order to improve Poznan city’s educational policy for the next ten years, covers several areas of students’ school experience. The study focuses on the area of ecology and one aspect of it: students’ contact with nature. The aim of the study was to find out whether Poznan students are exposed to nature...