Marshall Croddy's scientific contributions

Publication (1)

Article
An introduction to criminal law, processes, and justice is provided in this high school level text. Content is divided into six chapters, each treating a particular aspect of criminal procedure and the social and political issues surrounding it. Chapter 1 considers the criminal, the effects of crime on its victims, and legislation to aid victims. C...

Citations

... Inną okolicznością zaliczaną do general defenses w amerykańskim prawie karnym, wskazaną przez nielicznych autorów i nienależącą ani do grupy okoliczności wyłączających bezprawność czynu ani winę, jest przedawnienie karalności 15 , które na gruncie polskiego prawa karnego oceniane jest w kategorii negatywnych przesłanek procesowych. Jednak, jak się wydaje, pogląd ten jest w literaturze przedmiotu odosobniony. ...