Markku Ikävalko's scientific contributions

Publications (3)

Article
Full-text available
Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa-Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot (TYÖPEDA) oli opetus-ja kulttuuriministeriön vuosina 2018-2020 tukema korkeakoulutuksen kehittämishanke. Tähän Jyväskylän yliopiston koordinoimaan hankkeeseen osallistui 10 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua. Hankkeen avulla on vahvistettu korkeakoulutuksen työelä...
Book
Full-text available
Tervetuloa tutustumaan työelämäpedagogiikan moninaisuuteen! Tämä kirja on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda) -hankkeen lopputuotoksena. Tarkoituksena on jakaa hankkeessa pilotoituja toimintatapoja, välineitä ja malleja kaikkien korkeakoulujen käyttöön. Työelämäpedagogiikka on määrit...
Chapter
johdantoteksti Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen aikana eri korkeakouluissa toteutettujen TKI-toimintaa ja koulutusta integroivien työelämäpedagogiikan uudistamiskokeilujen esittelyihin.