Marja Tuomi's scientific contributions

Citations

... Kokeiluissa (esim. Joutsenlahti, Kulju Tuomi, 2012) voidaan nähdä, miten kielentäminen integroi useampi oppiaineita keskenään ja ohjaa kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Opettajankoulutuksessa on mahdollista soveltaa kielentämismenetelmää myös muissa kuin tässä artikkelissa käsitellyissä oppiaineissa. ...