Marina Porutska's scientific contributions

Publication (1)

Article
Full-text available
Анотація. У статті актуалізується проблема розвитку навичок безпечної поведінки учнів за результатами теоретичного та емпіричного досліджень. Розкрито сутність поняття «навички безпечної поведінки учня» та конкретизовано навички безпечної поведінки, які необхідно розвивати в учнів у закладі загальної середньої освіти. Обґрунтовано зміст, форми й ме...