Mari Kokkonen's scientific contributions

Publications (2)

Book
Full-text available
Tervetuloa tutustumaan työelämäpedagogiikan moninaisuuteen! Tämä kirja on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda) -hankkeen lopputuotoksena. Tarkoituksena on jakaa hankkeessa pilotoituja toimintatapoja, välineitä ja malleja kaikkien korkeakoulujen käyttöön. Työelämäpedagogiikka on määrit...
Chapter
Artikkelissa esitellään Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulujen yhdistymisen yhteydessä toteutettu hyvinvointialojen opinnäytetyöprosessien yhtenäistäminen.