Marca Wolfensberger's scientific contributions

Publication (1)

Book
Full-text available
In Talent voor Morgen staan honoursprogramma's centraal. Dit zijn speciale programma's voor studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere onderwijs hen biedt. Deze programma's staan ook bekend onder namen als Honours Colleges, Master Classes en Excellente Trajecten. Ze zijn veelal opgezet vanuit de gedachte dat onderwijs niet het vulle...