Maisarah Azman's research while affiliated with Universiti Kebangsaan Malaysia and other places

Publication (1)

Article
Prestasi organisasi bergantung sepenuhnya kepada prestasi kerja yang ditonjolkan oleh pekerja. Kegagalan organisasi untuk mengekalkan prestasi kerja yang baik membawa kepada masalah isu kadar pusing ganti pekerja yang tinggi yang seterusnya menjejaskan produktiviti syarikat dan ekonomi negara. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-...