Maciej Lubaś's scientific contributions

Publication (1)

Book
Full-text available
„Atlas ruchu rowerowego w Świdniku” powstał na bazie wyników badań natężenia ruchu rowerowego, które realizowane są corocznie od 2013 roku przez Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów przy wsparciu, od 2014 r., studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” UMCS. Idea przyświecająca prowadzonym badaniom to wprowadzenie realnej a...