Machiel Bouwmans's scientific contributions

Publications (3)

Poster
Full-text available
Dit is een poster over het project Online Stagebegeleiding, die gepresenteerd wordt op het Kom over de Brug programma van de OnderwijsResearchDagen 2021 (7 juli). Het doel van het project was om de kwaliteit van stagebegeleiding te verhogen, door het zo goed mogelijk benutten van de spaarzame begeleidingstijd. Daarvoor gaven we stagiairs meer de re...
Article
Full-text available
In dit rapport beschrijven we de opzet en de uitkomsten van de evaluatie van het project Online Stagebegeleiding dat is uitgevoerd vanuit de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs (projectcode O019-03). Het project had als doel om kennis te ontwikkelen over hoe online stagebegeleiding kan worden ingezet ter verrijking van werkplekleren in he...
Thesis
strong>The necessity of VET teachers’ engagement in team learning Secondary vocational education and training, here abbreviated as VET, has a central position in the Dutch education system. It is the second largest education sector and qualifies large numbers of students for many professions. To ensure the smooth transition of students to the labou...