Ludwik Chmaj's scientific contributions

Citations

... Przedstawione analizy źródeł zostały przeprowadzone zgodnie z metodologią badań historyczno--pedagogicznych W artykule na tle skrótowo przedstawionego rysu biografii naukowej omawianego autora zaprezentowano wypracowane przez duchownego idee pedeutologiczne. (Hellwig 2001(Hellwig , 1993Kabacińska 2008;Szulakiewicz 2000) i częściowo z zakresu teorii wychowania (Chmaj 1962;Skoczylas 2017Skoczylas , 2019. Dlatego w niniejszym szkicu podejmuję próbę nakreślenia zarysu idei pedeutologicznych ks. ...