Laura Raščiauskaitė's research while affiliated with Lithuanian University of Health Sciences and other places

Publications (3)

Article
Full-text available
Integration into the European Union, increasing communication and cooperation between countries have brought an extensive interest in foreign languages and the need for foreign language teaching and learning has been recognized by the developers of Lithuanian education policy as an inseparable component of personal development. Teaching and learnin...
Article
Pradėjus mokytis naujos kalbos, bandant susisnekėti su gimtakalbiu d ė l pasnekovo tarties kartais kelis kartus tenka perklausti ar paprasyti pakartoti žod į . Pirmojo pasnekovo pasitikėjimas savo kalbine kompetencija smunka, dažniausiai mažėja ir motyvacija snekėti naująja užsienio kalba. Si situacija atskleidžia taisyklingos tarties svarbą mokant...