Lars Erik Espedalen's research while affiliated with Norwegian School of Sport Sciences (NIH) and other places

Publications (3)

Chapter
Inkludering og mangfold er idealer på tvers av de organiserte arenaene for fysisk aktivitet i oppveksten, som barnehage, skole og organisert idrett. Samtidig viser forskning at ekskludering og marginalisering av forskjellige grupper av barn og unge er et tilbakevendende problem. Gjennom 19 kapitler skrevet av forskere fra ulike samfunnsvitenskapeli...
Article
Full-text available
Few quantitative studies have looked at how reasons for quitting organized sports vary according to social backgrounds. The present paper addresses this gap by investigating how youths’ perceptions of six reasons for dropping out of organized youth sports vary according to three types of social inequality: socioeconomic status, ethnicity, and gende...
Article
Full-text available
Sports researchers often examine the subject of youth quitting sports through quantitative surveys using fixed-choice questionnaires. In this paper, we analyze 1,248 descriptions offered by youth in the survey Young in Oslo 2018 when asked to explain why they had left organized sports. We examine their reasons for opting out of sports and how diffe...

Citations

... Sosial tilknytning er naert relatert til det å ha venner på laget. Eksempelvis blir det klart i studien til Espedalen og Seippel, som inkluderte 12 til 19 åringer i norsk idrett, at en av hovedgrunnene til å gi seg er fordi venner slutter [40]. Det fremkommer også av studier fra utlandet at mangel på gruppetilhørighet og/eller fravaer av såkalte bestevenner på laget bidrar til frafall [34,39]. ...
... The weaker status of sport among older youths likely relates to factors outside of sport (Deelen et al., 2018;Persson et al., 2020). In addition to the increased importance of friendships and partners, school takes up more time, more leisure activities are available and many starts to work (part-time). ...