Л.А. Олексієнко's research while affiliated with Alfred University and other places

Publications (3)

Article
Full-text available
Ринок перекладацьких послуг набуває певних особливостей, а саме вимагає від майбутніх перекладачів наявності певних компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності. Тому чимало науковців апелюють до компетенцій і компетентностей як провідного критерію підготовленості сучасного випускника вищої школи, що стало підґрунтям конвертації ко...
Article
Full-text available
Розглянуто зміст навчальних планів підготовки перекладачів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр». Охарактеризовано мету бакалаврських та магістерських програм, змістові модулі. З’ясовано, що у навчальних планах підготовки перекладачів простежується реалізація компетентнісного підходу, де змістові модулі згруповані відповідно до ко...