Kurtuldu A's scientific contributions

Citations

... Türkiye'de dijitalleşme ve dijital eşitsizlik; demografik ölçümleme, iş ve çalışma hayatı, istihdam, çocukluk, eğitim, sağlık, engellilik ve yaşlılık gibi çeşitli konularla ilişkili bir şekilde ele alınsa da söz konusu alanlardaki sosyolojik tartışmalar yetersizdir. i) Televizyon, telefon, bilgisayar sahipliğini, kişisel kullanım durumu ile internet erişimini, süresini, hızını, becerisini ölçümleme, ii) gelir, iş/ çalışma, istihdam, verimlilik gibi ekonomi (Çoruh, 2019;Tuna ve Biçer, 2020;Aytun, 2007), iii) yaş, cinsiyet, eğitim durumu, etnik köken gibi sosyodemografik ve sosyokültürel (Taşkıran, 2017;Öztürk, 2005), iv) kırsal nüfus, çocuk, engelli, yaşlı gibi dezavantajlı gruplanma (Fidan ve Şen, 2015;Baran, Kurt ve Tekeli, 2017) ile v) sağlık, yaşam kalitesi, palyatif bakım, etik sorunları gibi hizmet temelli çalışmalar (Yoloğlu, vd., 2020;Tekingündüz, Kurtuldu ve Erer, 2016), dijital eşitsizlik yazınında bölgesel ve küresel (Öztürk, 2002;Aytun, 2007) ölçekli çalışma boyutlarıyla tartışılmıştır. Türkiye'de dijital medya, internet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (DİB) kullanımının yaygınlaşmasıyla özellikle 2010'lu yıllarda halk sağlığı, psikoloji, iktisat, eğitim ve mühendislik alanlarında çalışmalar yaygınlaşmıştır. ...