Krystian Ryś's research while affiliated with Opole University and other places

Publications (5)

Article
Jednym z obowiązków w prawie ubezpieczeń społecznych jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Ustawodawca przewidział, że w praktyce może się zdarzyć, że płatnik z różnych powodów nie będzie mógł uiścić należności składkowych. Wobec tego wprowadził określone mechanizmy, które mają ułatwić realizację tego obowiązku. Najdalej idącym z nich...
Article
Full-text available
The reform of the doctoral student education system, resulting in a departure from conducting third degree studies in favour of doctoral schools, resulted in changes in the field of social security law. The status of a doctoral student receiving a doctoral scholarship has become independent grounds for compulsory retirement, disability and accident...
Article
Full-text available
Przemoc w miejscu pracy pojawia się z coraz większą a zarazem niepokojącą częstotliwością. Mobbing traktowany jest jako przykład patologii obserwowanej w organizacji. Stąd konieczność spojrzenia na mobbing w sposób wieloaspektowy. Celem artykułu jest przybliżenie psychologicznej natury zjawiska mobbingu, a także wskazanie na mobbing w kontekście po...