Katri Lamminen's scientific contributions

Publications (2)

Article
Marginaliseringsdiskursen har bitit sig fast i den offentliga debatten, men hur ser ungdomar som definierats som marginaliserade själva på sina liv? I denna artikel analyseras ungdomars egna berättelser utgående från hur de konstruerar sin identitet. Det är framför allt spänningen mellan normalbiografi och problemidentitet vi tagit fasta på.
Article
Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche c...

Citations

... Att ha barnskyddsbakgrund är, enligt författarna, i sig marginaliserande, men det finns en gradering i hur svårt det kan vara att klara av att studera eller att behålla ett jobb. Strandell et. al. (2004) diskuterar denna gradering i förhållande till barnskyddsbakgrunden och konstaterar att det är fler ungdomar med bakgrund i den öppna barnavården som lyckas behålla ett jobb och fler ungdomar med bakgrund i den slutna vården som har svåra eller mycket svåra problem att etablera sig på arbetsmarknaden. På den finska arbetsmarknaden är del ...