Kaja Kaźmierska's scientific contributions

Publication (1)

Chapter
Autorka omawiając metodę wywiadu narracyjnego autorstwa Fritza Schützego skoncentruje się przede wszystkim na opisie samej techniki oraz po pierwsze, na tych tezach teoretycznych, które uzasadniają ideę zbierania tego rodzaju materiałów, po drugie zaś zostały wykorzystane przez autorów poszczególnych opracowań. Podsumowując, celem Autorki jest jedy...

Citations

... Z drugiej strony należy wskazać, że improwizowana narracja biograficzna podlega pewnym przymusom, które zapobiegają tworzeniu fikcji. Jest to przymus kondensacji, czyli streszczania opowieści, przymus uszczegóławiania, czyli wchodzenia w szczegóły i przymus zamykania formy, który oznacza, że opowiadane wątki muszą być domknięte (Kaźmierska, 1996). ...