John Sudarsky's scientific contributions

Publications (2)

Article
Economic development has been conceived to be subject to the entrepr e- neurial capacity (N Achievement) of the individuals. However, Robert Put- nam's equation showed that this development was more linked to the avail- ability of social capital. This paper discusses these theses based on social capital measurements made in Colombia. Altho ugh all...
Article
Hoy voy a presentar entonces la evidencia de los resultados de la medición del capital social sobre la interacción entre el logro y el capital social para producir altas tasas de crecimiento, aún en un contexto tan restringido como los municipios de Colombia que evidentemente comparten unas características, especialmente el recubrimiento institucio...

Citations

... Matus (1986) e Falleto (1995) afirman que se debe crear a necesidade de construír a viabilidade colaborativa e organizacional que contribúan no desenvolvemento, outros, en troques, afirman que dende as redes, confórmase o capital social, elemento relevante no desenvolvemento social (Schiff, 1992;Stone, 2000;Winter, 2000;Delhey e Newton, 2002;Sobel, 2002;Roche, 2004;Van Deth, 2008) e económico das rexións (Mavares et al., 1999;Ibañez, 2004;Martinez et al., 2010;Sánchez, 2013) que, á súa vez, permite a construción de sociedades con liberdades (PNUD, 1998;Román et al., 2013). Como consecuencia, o capital social enmárcase no eido do desenvolvemento e os seus compoñentes que acompañan os procesos de transformación das sociedades e o seu crecemento (Scull, 200;Sudarsky, 2004;Kingston e Caballero, 2005), e consecuentemente, revela as actuacións dos actores e axentes do desenvolvemento a través da participación e implicación dos individuos e as redes nos procesos (Falleto e Martner, 1990;Putnam, 2001;Haz, 2015). Haz (2015: p 30) sinala que "a primeira teorización sobre o capital social outorgouse a James Coleman (1988) e Glenn Loury (1977), que empregaron este concepto para referirse aos recursos que están vencellados ás relacións familiares. ...